BRANNALARM UTENOM ORDINÆR ARBEIDSTID

 
Dersom det utenom ordinær arbeidstid oppstår en brann eller brannalarmen utløses må den eller de som er tilstede i bygningen kontakte brannvesenet og :
·        Prøve å slukke brannen med tilgjengelig slukkeutstyr, uten å ta unødig risiko
·        Varsle andre i bygget
·        Varsle brannvesenet på tlf 110
·        Ta imot brannvesenet når de kommer

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2014-04-23  
Logg inn