English
 

 

 

AVVIK RELATERT TIL BRANNVERN
 
Avvik relatert til brannvern skal meldes til instituttet via brukerrepresentant til administrasjon sjefen.
 
 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2012-11-09  
Logg inn