English
 

 

Alle som skal jobbe på lab skal ha gjennomgått opplæringsplanen og signert i følge instruksene.

Alle skal ha fått opplæring i brannvern, ha kjennskap til HMS-portalen, sikkerhetsdatablad og hvor disse finnes.

Laveregrad-studenter, Erasmus-studenter, gjestestudenter, prosjektstudenter og lærlinger skal ikke jobbe alene på lab utenom normal arbeidstid(man-fre 8-16)

Det skal lages en oversikt over de metodene studenten har fått innføring i og en beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver studenten kan utføre.

Sammen med veileder skal studenten gjøre en risikovurdering av de arbeidsprosedyrene studenten skal utføre.

Masterstudenter og gjestestudenter på masternivå og over, kan om nødvendig jobbe alene på lab utenom normal arbeidstid og i helgene dersom risikovurderingen av arbeidsoppgavene tilsier at dette er sikkert og forsvarlig.

Gjesteforskere skal også ha gjennomført opplæringsplanen og det skal gjøres risikovurdering av arbeidsprosedyrene.

 

OPPLÆRINGSPLANEN

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2016-01-14  
Logg inn