English
 

 Varsling ved krisesituasjoner

 
Enhver ansatt eller student som oppdager en mulig krisesituasjon skal straks varsle:
Akutt hjelpeapparat:
Brann:           110
Politi:              112
Ambulanse:   113
Universitetets vakttelefon:
Vakttelefon UiB: 55 58 85 00 – hele døgnet (vaktselskap formidler beskjed videre til
universitetets beredskapsledelse).

 

 

 

 

 

 

. text
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2015-11-06  
Logg inn