English
 

 

Rutiner ved uhell

 
Søl
 
Søl av materiale som inneholder genmodifiserte organismer skal umiddelbart tørkes opp med absorberende papir som skal kastes til forbrenning. Området skal desinfiseres ved bruk av 70% etanol eller behandles med vicron/kloramin (se ”Desinfeksjon” under). Under arbeidet skal det brukes hansker og eventuell annen egnet beskyttelse.
 
Dersom det ikke kan desinfiseres omgående, skal du
  • merke av området som kan være tilsølt
  • eventuelt sperre området for å unngå smitte/kontaminering av personer
  • eventuelt tilkalle hjelp (Se Varsling under)
  • starte desinfeksjon (70 % etanol eller desinfeksjonsvæske; Se Desinfeksjon under)
  • registrere den biologiske faktoren
  • melde fra til overordnet (forskningsgruppeleder og administrasjonssjef)
 
Forskningsgruppeleder har ansvar for at eventuelle utfyllende regler for håndtering av søl og uhell blir utarbeidet og inkludert i gruppens internkontrolldokumentasjon.
 
Stikk/kuttskader
 
Skyll straks i 5 minutter med rikelig og rennende vann. Bruk øyendusj ved sprut i øyet. Ved søl av smittefarlig materiale på hud kan hud-desinfeksjonsmiddel nyttes i 3 – 4 minutter. Ved stikk/kuttskader med fare for smitterisiko tar du øyeblikkelig kontakt med vakthavende infeksjonsmedisiner ved Haukeland Universitetssykehus på telefon 05300. Ved stikk/kuttskader med fare for smitterisiko kan du også ta kontakt med Bergen Legevakt telefon 55 56 87 00 eller med Bedriftshelsetjenesten ved UiB, telefon 55 58 20 54.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. text
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2015-11-04  
Logg inn