English
 

 

Meldinger og søknader

Forskningsgruppeleder/labansvarlig har ansvar for at meldinger og søknader blir oversendt de offentlige myndigheter slik som forskriftene beskriver det. Meldingene/søknadene skal leveres til instituttets administrasjonssjef Synnøve Myhre. Når godkjenningen kommer fra Helsedirektoratet får melder en kopi av godkjenningen. Alle godkjenninger lagres på Instituttet.
Meldeskjema finnes under Henvisninger og linker

 

 

. text
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2015-11-04  
Logg inn