English
 

 

 

 

Henvisninger og linker

Innesluttet bruk av genmodifiserte organismer i laboratorieanlegg. Statlig regelverk, Regjeringen.

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/bioteknologi/Genmodifiserte-organismer-i-laboratorieanlegg-innesluttet-bruk/id592386/

Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven m.m.) og henvisning til meldings- og søknadsskjemaer for innesluttet bruk av genmodifiserte organismer ( GMO ):

http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/bio-genteknologi/Sider/default.aspx

 

Bioteknologinemda:

http://www.bion.no/temaer/genmodifiserte-dyr-og-mikroorganismer/

 

Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer:

 http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20011221-1600.html

Skjema for melding og søknad, Vedlegg IIA

http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/bio-genteknologi/skjema-genteknologi/Sider/default.aspx

Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte dyr (dyreforskriften): http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20011221-1602.html

Skjema for melding og søknad, Vedlegg II

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20011221-1602.html#map008

 

Instituttet for biologi: HMS-informasjon

Universitetet i Bergen: HMS-portalen

 

 

 

 

 

 

 

. text
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2017-04-24  
Logg inn