English
 

FORMÅL

Retningslinjene skal oppfylle regelverket, gi rutiner som skal hindre spredning av genmodifiserte mikroorganismer og genmodifiserte dyr, og hindre helseskade på personalet. De skal bidra til et godt arbeidsmiljø ved å fremme forutsigbarhet og trygghet i arbeidssituasjonen.

 

 

 

 

 

. text
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2016-08-16  
Logg inn