English
 

 

 Desinfeksjon

 
For desinfeksjon har vi følgende metoder:
 
Kjemisk desinfeksjon
  • 70% etanol (desinfeksjon av hud og av utstyr)
  • Hud-desinfeksjonsmiddel (f.eks. ”klorhexidin”, ”pyricept”) (desinfeksjon av hud og sår)
  • Hypokloritt (f.eks. ”klorin”) (desinfeksjon av utstyr)
  • Detergent (f.eks. ”vircon”, ”desidos”) (desinfeksjon av utstyr)
  •  
Autoklavering
Damptrykk (121°C, 20 min.) ødelegger alle mikroorganismer.
 
Tørrsterilisering
Baking i varmeskap (190°, 6 timer) ødelegger alle mikroorganismer
 
 
 
UV-lys
  • UV-lys blir brukt til desinfisering av f.eks. arbeidsbenker samt til ødelegging av DNA/RNA. UV-lys må ikke stå på under arbeidet.
  • 10 min bestråling med UV-lys på ei flate er normalt nok til å drepe alle mikroorganismene på flaten.
  • avgrens bruken av UV-lys til eit minimum
  • dersom UV-lyset har stått på over natt bør det være avslått ca. en halv time før rommet blir tatt i bruk (for å lufte ut ozon).
  • UV-lys reagerer med luft og danner ozon, og det bryter ned plast og bonevoks slik at det blir dannet mindre mengder av til dels helseskadelige gasser.

 

 

 

. text
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2015-11-06  
Logg inn