English
 

 

 

 

 

 Definisjoner

 
Genmodifiserte organismer – GMO - mikroorganismer, planter og dyr hvor den genetiske sammensetning er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi.
Omfatter alle typer organismer og er den forkortelsen som er vanligst brukt.
 
Genmodifiserte Mikrooganismer – GMM- Mikroorganismer hvor den genetiske sammensetningen er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi.
Denne forkortelsen kan forekomme, men som regel brukes kun GMO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. text
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2015-11-04  
Logg inn