English
 

 

 

 

Beskrivelse av arealene og hva som kan gjøres hvor
 
For nødvendig informasjon om arbeid med genmodifiserte organismer henvises det til Helsedirektoratets hjemmesider. Alle laboratoriene som er merket med gule ”Biohazard”-skilt er godkjent for arbeid med genmodifiserte mikroorganismer som krever inneslutningsnivå 1&2.
 
Sebrafisklaben, rom 333A2 og 334A2 er godkjent for innesluttet bruk av genmodifiserte dyr.
 
Følgende påbud/forbud gjelder for alle områdene der det arbeides med GMO:
  • Adgang kun for autorisert personale
  • Dørene til området skal være lukket.          
  • Det skal ikke spises eller drikkes i området.
  • Det skal ikke oppbevares mat for konsum.
  • Det skal benyttes laboratoriefrakk eller annet egnet vernetøy og egnede vernehansker der hvor det er påkrevd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. text
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2015-11-04  
Logg inn