English
 

 

Arbeidsrutiner

 
Forskningsgruppeleder/labansvarlig har ansvar for at skriftlige arbeidsrutiner tilpasset den enkelte arbeidsoppgave foreligger i Lab-håndboken. Rutinene skal sikre at arbeidet blir utført uten fare for den ansattes helse og sikkerhet, og uten at miljøet skades. Den enkelte arbeidstaker er ansvarlig for at arbeidsrutinene følges. Rutinene skal kunne fremlegges ved inspeksjon.

 

 

 

 

 

 

 

. text
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2015-11-04  
Logg inn