English
 

 

 

 Ansvarsforhold

 
Det overordnede ansvarsforholdet følger organisasjonens linjer og fremgår av organisasjonsbeskrivelsen for Institutt for biologi.
 
Ansvar for opplæring: Forskningsgruppeleder/labansvarlig
 
Opplæring skal dokumenteres ved at det føres liste over hvem som har fått ulik type opplæring. Det skal foreligge en kortfattet arbeidsinstruks. Se avsnittet ”Arbeidsrutiner”.
 
Ansvar for journalføring: Den enkelte forsker/tekniker. Det kreves at det blir ført vanlig forsøksjournal for arbeidet. Journalen må kunne fremlegges ved inspeksjon.
 
Ansvar for risiko og sårbarhetsanalyse (ROS): Forskningsgruppeleder/labansvarlig.
Før en ny arbeidsmetode tas i bruk har forskningsgruppeleder ansvar for at en ROS-analyse foreligger skriftlig. Denne analysen skal leveres til instituttets administrasjonssjef.
 
Romansvarlig har ansvar for at kravene følges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. text
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2016-08-16  
Logg inn