English
 

 

Adresse for sending av meldeskjemaer (husk kopi til BIO)

 
Helsedirektoratet
Avdeling for bioteknologi og helserett
Pb 7000 St Olavs plass
0130 Oslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. text
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2015-11-06  
Logg inn