English
 

Melding av ulykker, nestenulykker og avvik

 
Alle avvik, ulykker og nestenulykker skal meldes elektronisk i avviksystemet
 

VIKTIG

Dersom et avvikt gjelder utslipp, eller mulig utslipp, av GMO skal det meldes til helsedirektoratet via instituttets administrasjonssjef. Meldingen m inneholde

* hva som har skjedd

* hvorfor det skjedde

* mulige konsekvenser av utslippet

* hvilke tiltak som er truffet for hindre gjentagelse

 

 

 

. text
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2015-11-06  
Logg inn