English
 

BEREDSKAPSPLAN FOR BIO

Nødnummer

BRANN 110

POLITI 112

AMBULANSE 113

UiB sitt nødnummer er 55 58 80 81- hele døgnet (vaktselskapet formidler beskjed videre til universitetets beredskapsledelse)

I arbeidstiden skal også instituttet varsles

  • Ekspedisjonen 55 58 44 00

  • Instituttleder Ørjan Totland: 55 58 46 01, 477 58 058

  • Administrasjonssjef

Varslingsrutiner

Den som først blir oppmerksom på en alvorlig hendelse, er ansvarlig for å varsle.

Ring først nødetatene:

· Brann 110

· Politi 112

· Ambulanse 113

Gi beskjed om:

· Hvem du er

· Hva som har skjedd

· Hvor det har skjedd

· Skadeomfang

Ring deretter:

  • UiBs vekter- og beredskapstelefon 55 58 80 81

  • Instituttleder som varsler Fakultetsdirektøren

Fakultetet varsler Universitetsdirektøren

Iverksetting av fakultetets beredskapsplan:

Beredskapsplanen iverksettes av fakultetsdirektøren ved:

· Skade på ytre miljø

· Brann og eksplosjon

· Lekkasje/vannskade

· Skade på ansatt, student eller gjesteforsker i forbindelse med aktiviteter i regi av UiB

· Hendelse på felt og tokt

· Hendelser som kan eskalere

Tiltakskort for de ulike hendelsene er/vil bli tilgjengelige i universitetets krisestøtteverktøy CIM.

Ansvar og oppgaver i beredskapen ved Instituttet:

Plassansvarlig for brann skal følge Branninstruks for plassansvarlig og er ansvarlig for evakuering av eget ansvarsområde.

Forelesere, seminarledere, arrangører og møteledere skal følge Branninstruks for undervisnings- og forsamlingslokaler og er ansvarlig for evakuering fra auditorier og møterom.

Ansatte, studenter og gjester har plikt til å gjøre seg kjent med Branninstruks for studenter og ansatte.

Linjeleder er ansvarlig for at Retningslinje for helse, miljø for feltarbeid og tokt følges.

Faglig ansvarlig for feltarbeid og tokt er ansvarlig for å foreta en risikovurdering, sørge for tilpasset opplæring, sikkerhetsutstyr og beredskap, og sørge for en forsvarlig gjennomføring og oppfølging av feltarbeidet og toktet.

Formål

Beredskapsplanen ved BIO skal bidra til å:

· sikre liv og helse

· sikre verdier

· ivareta ansatte og studenter

· ivareta intern kommunikasjon

 

 

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2017-06-02  
Logg inn