BIOs nybygg på Høyteknologisenteret

Information about practical things in the new buildings presented in the form of a FAQ (Frequently asked questions) - Moving FAQ

 

Nyere dokumenter
Laboratorieinnredning fra VWR  
Bygg A 1.etg.
Bygg A 2.etg.
Bygg A 3.etg.
Bygg A 4.etg.
Bygg B 1.etg.
Bygg B 2.etg.
Bygg B 3.etg.
Bygg B 4.etg.
Bygg B 5.etg.
   
Link til Katalog over Laboratorieinnredning
Excelfil med alle rom, romansvarlige etc
Romdatabase  
Romdatabase Romliste
Plantegninger   
Arkitekttegninger   
   
Dokumenter   

Bygg og Brukerutstyr
  E-post brukerutstyr
  Excelfil: Brukerutstyr Nybygg og HIB
   
 
Organisering
Kart over beslutningsstrukturen for byggesakene (10. juni 2005)
For å få et bedre bilde på Explorer må du trykke på expand-ikonen som dukker opp etterhvert
 
Det sentrale brukerutvalg for BIO-bygget (8. juni 2005)
Mandat: SBU skal fatte avgjørelser angående byggesakene for BIO fram til gjennomført innflytting (innenfor rammene for BIOs økonomi og UiBs økonomi.). Skal søke å finne konsensus om løsningene. Underlagt styringsgruppen for BIO-bygget.
   
Leder:
Sekretariat:
Medlemmer:

Gunnar Bratbak
Bjørn Åge Tømmerås og Torbjørn Dall-Larsen
Instituttleder Jarl Giske
Fra Bergen Museum: Kari Loe Hjelle
Fra fakultetet: Bente Bjørknes
Fra studentene: Kari Grutle (ny velges sommeren 05)
Fra EIA: Hans Ebbing og Damian Flores
Fra BIO (modulene er de samme som brukt i siste arealplan):
Modul A: Frida Lise Daae
Modul B: Christoffer Schander
Modul C: Solveig Thorkildsen
D Kulturrom: Kjersti Sjøtun
E Våtrom: Audrey Geffen
G Undervisning: Aage Paus
H Adm & resepsjoner: Kaja Iden
HMS-verneombud: Eva Krzywinski

   
UiBs styringsgruppe for BIO-bygg
   
Leder:
Sekretær:
Medlemmer:
Observatører
Assisterende universitetsdirektør Sverre Spildo
Seniorrådgiver Hans Ebbing, EIA
Rådgiver Cecilie Ohm
Dekanus Dag L. Aksnes (etter sommeren 2005: Hans Petter Sejrup)
Fakultetsdirektør Kjell Sælen
Direktør for EIA Martha Knapskog Skauge
Instituttleder BIO Jarl Giske
Gunnar Bratbak (BIO)
Bente Elholm Bjørknes (MN)
   
Eldre dokumenter

Arkitektkontorets tredje skisse til nybyggene (30. september 2005)

Arkitektkontorets andre skisse til nybyggene (27. juni 2005)

Rapport fra befaring til 2 kontorlandskap (13. juni 2005)

Diskusjon om små eller store kontorer (13. juni 2005)

Forventet framdriftsplan fram til innflytting (10. juni 2005)

Arkitektkontorets første skisse til nybyggene (8. juni 2005)

Forslag til arealplan for BIO
(17. mars 2005)

Romprogram for nybygg (20. april 2004)

Gammel side for rom- og funksjonskomiteen i 2004

Tegningr fra 8. februar 2006

Tegninger fra 15. mars 2006

Kontorforslag fra 24 mars 2006

Om underventilerte benker (juni 2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2011-01-17  
Logg inn