Argumenter for store kontorer.

 

  1. Behov for oppslagsverk og håndbøker. Tar mye hylleplass, men behovet kan ordnes ved at man deler en samling plassert i fellesarealer.
  2. Behov for kontorlab. Dette er fremmet av en del av forskerne
  3. En forsker har gjerne tre jobber: Undervisning, administrasjon og forskning. Alle disse funksjoner genererer papir i form av bøker og dokumenter. Her er det viktig at veggarealet blir stort nok til at det blir tilstrekkelig med hyllemeter. Husk at snittet på PKI var 30 meter for fast vitenskaplig ansatte.
  4. Behov for gruppeundervisning og veiledning av et lite antall studenter. Diskusjoner om samarbeidsprosjekter. Kan løses ved hjelp av fellesarealer.

 

Argument for små kontorer.

 

  1. I ettertid kan man vanskelig dytte flere personer inn på ett kontor ("fortetting").
  2. Arealdisposisjonen vil frigjøre plass for felles sosiale rom (møterom etc.)
  3. Areal- og kostnadsbesparelser.

 

Torbjørn Dall-Larsen 10.6.05