Besøk Skipsbyggerhallen og Nansensenteret 10.06.05

Torbjørn Dall-Larsen

 

Begge steder har de kontorlandskap hvor de enkelte plassene er adskilt med glassvegger, men er åpne mot fellesområde. En person pr. bås. En del rom var avskjermet lydmessig, men hadde glassvegger, dette var såkalte stille rom. I tillegg var det noen møterom. I Skipsbyggerhallen var noen kontorer lukket på grunn av påbud (personalkontor m.m.).

 

Skipsbyggerhallen har vært i bruk i to år, Nansensenteret i ett år.

 

Skipsbyggerhallen:

 

Åpent landskap som man komme til direkte fra heis. Noe støy i dette område på grunn av gjester og leveringer.

 

Støy: Tepper av god kvalitet på gulv demper trinnlyd. Ingen problemer med allergi. Himlinger gir også lyddempning. Man har ”kjøreregler” som skal redusere høy prat og annen støy. Det er også forbud mot å dekke til glassvegger med oppslag av forskjellige typer. Dette kan være vanskelig å gjennomføre på UiB.

 

Data og telefon kan flyttes (overføres) til stille rom. Telefon: Trådløs. Redusert ringelyd.

 

Hver arbeidsbås er på 8,5 m2 og er avgrenset mot fellesrom med en hylleseksjon som er lukket mot fellesrommet. Dermed er rot i hyllene ikke synlig i fellesrommet. Ingen plassbelysning. Kombinert direkte lys og indirekte takbelysning. Arbeidsbordene kan heves og senkes elektrisk, gir mulighet for stående arbeid. Dette har redusert sykefraværet.

 

Minikjøkken rundt omkring. Egen kjøkkenkrok med bardisk for ca 6 personer midt i arealet. Støy?

 

Argument for åpent landskap: Mer sosialt. Kan se når kollegaer er tilstede og når de er opptatt.

 

 

Kommentar: Ikke mulig å veilede studenter i egen bås. Ikke mulig med forskningarbeid på kontoret (noen vil ha mikroskop og lignende tilgjengelig). For lite (?) hylleplass, vil kreve stort fellesområde for faglitteratur. Forskere vil gjerne ha oppslagslitteratur på sitt kontor slik at det alltid er lett tilgjengelig. Ikke plass til egne oppslagsbøker. Kjøreregler kan bli problematiske vis-a-vis studenter. Glassvegger gjør det vanskelig med lokale tavler for diskusjoner (disse er plassert på innsiden av kontordørene i BBB).

 

Nansensenteret.

 

Samme løsning som i Skipsbyggerhallen: Åpne løsninger, men ikke himling og ikke tepper på gulvet. Mer støy, særlig i kantinen (betongvegger). Krever støydisiplin. Noe støy i resepsjonen hvor alle henvender seg. Resepsjonen burde kanskje vært eget støyskjermet rom. Noe støy også i administrasjonsområdet. Ansatte har fått høretelefoner for å kunne høre på musikk.

 

Veiledning av studenter i stille rom som er skjermet. Som regel alltid ledig plass.

For lite hylleplass. Enkelte båser bar preg av for lite plass for litteratur.

 

Få telefonanrop, men dersom de er lange, bør man sette over telefonen til et stille rom (eller dersom man har trådløse telefoner ta med seg telefonen.). Her har man også mulighet for å koble opp til PC.

 

Faglitteratur delvis på felles bibliotek, delvis på UB, men mye elektronisk.

 

Printer, kopimaskin etc. i eget rom.

 

Glassvegger gir liten mulighet for hyller og tavler på de enkelte arbeidsplassene.

 

Konklusjon: Det kan bli for lite hylleplass og for mye støy. For liten plass til studentkontakt. Noen vil ikke like å sitte på utstilling. Minikjøkken med kaffekoking kan bli en sterk støykilde i et åpent landskap. Telefonsamtaler kan være vanskelig å forutse at de blir lange og derfor bør settes over til stille rom.