Ledige stillinger for biologer

Eksterne stillingsutlysninger finner du en oversikt over på Eksternweben (herunder stillinger på BIO).

date more info
General websites

Euraxess; Naturejobs; Science Careers; Jobs in Ecology and Biodiversity;  Scientific positions in Norway, Scandinavia and Europe

Find a postdoc; Find a PhD; Jobbnorge; NAV

1. november Assistant or Associate Scientist (tenure track) at the Biology Department at the Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI)
1. november

Université de Lausanne: FBM offers PhD Fellowships in Life Science

24. oktober

Faculty Positions in Oceanography, SkIO, University of Georgia, USA

1. oktober

Forskningskoordinator ved Institutt for geovitenskap

   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2014-10-02  
Logg inn